NOVEDADES FISCALES DICIEMBRE 2016

A començament de desembre s’han publicat canvis fiscals per augmentar la recaptació de l'Agència Tributària. Considerem les més rellevants les següents:

Amb caràcter retroactiu des de l’ú de gener de 2016 per l’Impost sobre Societats, a aplicar a les empreses que facturin més de 20 milions d'euros a l'any:

 

-  Es limita la possibilitat de compensar pèrdues d’exercicis anteriors: Si la facturació està entre 20 i 60 milions es podrà desgravar un màxim del 50% de la base imposable de l’any de les pèrdues anteriors. Si la facturació és superior a 60 milions només es podrà desgravar un 25% de les pèrdues anteriors. En tot cas es poden desgravar en l’exercici el 100% de bases negatives fins a un milió d’euros per any.

- La deducció per deteriorament de crèdits amb tercers es que fins ara es limitava al 70% de la base imposable ara s’apliquen també els límits del paràgraf anterior del 50% i 25%.

- Nou límit per l’aplicació de deduccions per doble imposició (nacional o internacional), que es fixa en el 50% de la quota íntegra.

- S’aprova un mecanisme de reversió mínima, en un termini de 5 anys, dels deterioraments de participacions deduïts abans de 2013 i que ara ja no són deduïbles (si es va dotar una provisió per deteriorament abans del 2013 ara s’haurà de revertir linealment en 5 anys, encara que no s’hagin revaloritzat els valors depreciats)

 A partir de gener 2017

- L’impost sobre el patrimoni es prorroga un altre any, ho sigui que al 2017 també s’haurà de declarar per aquest concepte.

-  S’elimina la possibilitat de poder ajornar els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats, les liquidacions fermes d’hisenda prèviament sotmeses o els impostos repercutits com ara l’IVA (excepte per les quotes repercutides no cobrades)

- Es restringeix la possibilitat de deduir a l’impost sobre societats de les pèrdues derivades de la transmissió de determinades participacions. (que es tracti de participacions que si tinguessin rendes positives quedarien exemptes)

A part de les novetats anteriors, com a mesura per augmentar el control tributari, a partir de l’ú de juliol de 2017 s'aplicarà un nou règim de subministrament immediat d’informació de l’IVA: 

S’obliga a les empreses que facin la declaració d’IVA mensual a presentar els  registres de factures per via electrònica. Cada 8 dies al 2017 i cada 4 dies a partir del 2018. Aquest sistema exonerarà a aquestes empreses de presentar els models 340 i 347. 

9 DRACMA, SL
c/Igualada, 54
Vilafranca del Penedès
T - 93 892 16 50
F - 93 892 03 51
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account